مصالحه نامه میان حسین بادکوبه و حسین آقا ملک راجع به یک باب کاروانسرای بزرگ واقع در حاشیه خیابان علیا ۱۳۳۱ه.ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مصالحه نامه میان حسین بادکوبه و حسین آقا ملک راجع به یک باب کاروانسرای بزرگ واقع در حاشیه خیابان علیا به مدت سه سال به تاریخ ۱۳۳۱ه.ق
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۳۹۵
موضوع اثر : مصالحه نامه
تاریخ خلق : ۴ جمادی‌الاول ۱۳۳۱ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۳۵ سانتیمتر) عرض (۲۲ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : مصالحه نامه, قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان