مصالحه نامه میان حسین آقا ملک و شیرالله خان هراتی در باب تمامی منافع مزرعه کال چوقوکی واقع در بلوک سرجام ۱۳۳۱ه.ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مصالحه نامه میان حسین آقا ملک و شیرالله خان هراتی در باب تمامی منافع مزرعه کال چوقوکی واقع در بلوک سرجام به مدت سه سال به تاریخ ۱۳۳۱ه.ق
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۳۹۸
موضوع اثر : مصالحه نامه
تاریخ خلق : ۲۳ جمادی‌الاول ۱۳۳۱ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۳۵ سانتیمتر) عرض (۲۲ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : مصالحه نامه, قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان