نامه شخصی قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه محمد کاظم ملک التجار از تهران به فرزندش حسین آقا ملک در مشهد راجع به موضوعاتی نظیر قضیه آب حصار و ارداک واقدامات صورت گرفته در مورد آنها، در مورد اختلاف با مهدی خان بر سر مالیکیت مهدی آباد، در خصوص تلگراف عبدالحسین راجع به از لباس عزا در آوردن خانواده متولی، درباره ورود آقا میرزا طاهر فرزند آقای متولی به تهران و شرح اقدامات و رفتارهای وی، احتمال واگذاری حکومت خراسان به حشمت الدوله، اظهار گله و شکایت از اقدامات حاج حسن آقا به تاریخ ۱۳۳۱ه.ق به خط شکسته تحریری
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۴۰۱
موضوع اثر : نامه محمد کاظم ملک التجار از تهران به فرزندش حسین آقا ملک در مشهد
تاریخ خلق : ۱۲ ذیحجه ۱۳۳۱ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : سبز/آبی
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : متولی, قاجاریه, تهران
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان