نامه محمدکاظم به حسین درباره مسیو للو، صدرالعلما، مالیات خراسان و... ۱۳۳۲ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه محمد کاظم ملک التجار از تهران به فرزندش حسین آقا ملک در مشهد در مورد موضوع ملاقات با مسیو لولو جهت امور مالیاتی در خراسان، درباره تمجید عیال امام جمعه و صدر العلما از پذیرای و توجه حسین آقا به آنها در مشهد، در مورد چند عدد چراغ و یک شیشه قرص انگلیسی جهت معالجه امراض کلیوی به تاریخ ۱۳۳۲ه.ق
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۴۰۶
پدید آورندگان : محمدکاظم ملک التجار (نویسنده)
موضوع اثر : موضوعات مختلف
تاریخ خلق : ۹ صفر ۱۳۳۲ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : آبی
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : قاجاریه, تهران
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان