مصالحه نامه بین حسین ملک و محمد حسین نیشابوری در خصوص واگذاری تمامی مزرعه حسن آباد واقع در جام ۱۳۳۲ه.ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مصالحه نامه بین حسین ملک و محمد حسین نیشابوری در خصوص واگذاری تمامی مزرعه حسن آباد واقع در جام به مدت چهار سال به تاریخ ۱۳۳۲ه.ق
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۴۱۰
موضوع اثر : مصالحه نامه
تاریخ خلق : ۱۱ ربیع‌الاول ۱۳۳۲ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۳۵ سانتیمتر) عرض (۲۲ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : قاجاریه, مصالحه نامه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان