نامه محمد کاظم به آقای متولی در خصوص برات سه هزار تومانی حسین آقا در وجه وی و تقاضای هرچه سریعتر رساندن وجه ۱۳۳۲ه.ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه محمد کاظم ملک التجار از تهران به آقای متولی در مشهد در خصوص برات سه هزار تومانی حسین آقا در وجه وی و تقاضای توصیه به عبدالحسین خواهرزاده اش نسبت به هرچه سریعتر رساندن وجه برات به تاریخ ۱۳۳۲ه.ق
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۴۱۲
پدید آورندگان : محمدکاظم ملک التجار (نویسنده)
موضوع اثر : مالی
تاریخ خلق : ۲۲ رجب ۱۳۳۲ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : آبی
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : برات, قاجاریه, تهران
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان