اجاره نامه بین حسین ملک و علی محمد مقنی در باب تمامی منافع مزارع آخوند آباد و فرهاد آباد بلوک سرجام ۱۳۳۲ه.ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

اجاره نامه بین حسین ملک و علی محمد مقنی در باب تمامی منافع مزارع آخوند آباد و فرهاد آباد واقع در بلوک سرجام به مدت سه سال به تاریخ ۱۳۳۲ه.ق
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۴۱۳
موضوع اثر : اجاره نامه
تاریخ خلق : ۵ شوال ۱۳۳۲ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۷ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : قاجاریه, اجاره نامه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان