اجاره نامه بین عبدالحسین خان وکیل حسین ملک و محمد تقی تاجر بنکدار درباره کاروانسرای خیابان علیای مشهد ۱۳۳۲.ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

اجاره نامه بین عبدالحسین خان وکیل ثابت الوکاله حسین ملک و محمد تقی تاجر بنکدار در خصوص تمامی یک باب کاروانسرا واقع در حاشیه خیابان علیای مشهد به مدت سه سال به تاریخ ۱۳۳۲.ق
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۴۱۴
موضوع اثر : اجاره نامه
تاریخ خلق : ۱ ذیقعده ۱۳۳۲ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۳۵ سانتیمتر) عرض (۲۲ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : قاجاریه, اجاره نامه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان