یک برگ گواهی رئیس صندوق اداره بهره برداری کل تلگراف تهران در مورد تلگرافی با امضای حسین ملک به تاریخ ۱۳۳۲ه.ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

یک برگ گواهی رئیس صندوق اداره بهره برداری کل تلگراف تهران در مورد تلگرافی با امضای حسین ملک به تاریخ ۱۳۳۲ه.ق
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۴۱۶
موضوع اثر : گواهی
تاریخ خلق : ۸ ذیقعده ۱۳۳۲ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۲۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۵ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : تهران, قاجاریه, گواهی
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان