اجاره نامه بین حسین ملک و علی اکبر یزدی درباره واگذاری نصف شش دانگ سنگ آسیاب قلعه بایره دیوانه در تقی آباد ۱۳۳۳ه.ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

اجاره نامه بین حسین ملک و علی اکبر یزدی در خصوص واگذاری نصف شش دانگ یک سنگ آسیاب معروف به طاحونه قلعه بایره دیوانه واقع در مزرعه تقی آباد به مدت سه سال به تاریخ ۱۳۳۳ه.ق
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۴۲۰
موضوع اثر : اجاره نامه
تاریخ خلق : ۲۵ جمادی‌الاول ۱۳۳۳ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۳۵ سانتیمتر) عرض (۲۲ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : قاجاریه, اجاره نامه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان