نامه محمد کاظم به حسین آقا ملک در مورد عزیمت حاجی امام جمع خوئی به مشهد و پذیرایی از وی، اقدامات معین السادات و شیخ رضا و... ۱۳۳۳ه.ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه محمد کاظم ملک التجار از تهران به فرزندش حسین آقا ملک در مشهد در مورد عزیمت حاجی امام جمع خوئی به مشهد و لزوم استقبال و پذیرایی از وی، اقدامات و فریب کاری های معین السادات و شیخ رضا در موضوع های مختلف به تاریخ ۱۳۳۳ه.ق
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۴۲۳
پدید آورندگان : محمدکاظم ملک التجار (نویسنده)
موضوع اثر : استقبال از مهمان و اقدامات فریبکارانه
تاریخ خلق : ۷ رمضان ۱۳۳۳ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : سبز
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : قاجاریه, تهران
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان