مصالحه نامه بین حسین ملک و فیض محمد بربری در مورد واگذاری تمامی منافع مزرعه آخوندآباد در بلوک سرجام ۱۳۳۳ه.ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مصالحه نامه بین حسین ملک و فیض محمد بربری در مورد واگذاری تمامی منافع مزرعه آخوندآباد واقع در بلوک سرجام به مدت سه سال کامل به تاریخ ۱۳۳۳ه.ق
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۴۳۳
موضوع اثر : مصالحه نامه
تاریخ خلق : ۲ ذیحجه ۱۳۳۳ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۳۵ سانتیمتر) عرض (۲۲ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : قاجاریه, مصالحه نامه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان