مصالحه نامه بین حسین ملک و محمد حسن معدل التولیه در مورد واگذاری تمامی منافع مزرعه لنگر واقع در جام ۱۳۳۳ه.ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مصالحه نامه بین حسین ملک و محمد حسن معدل التولیه در مورد واگذاری تمامی منافع مزرعه لنگر واقع در جام به مدت چهار سال به تاریخ ۱۳۳۳ه.ق
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۴۳۵
موضوع اثر : مصالحه نامه
تاریخ خلق : ۸ ذیحجه ۱۳۳۳ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۳۵ سانتیمتر) عرض (۲۲ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : قاجاریه, مصالحه نامه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان