مصالحه نامه بین رضاخان معززالسلطان فرزند مفتاح الممالک و حسین ملک در خصوص واگذاری محصول مزارع قریه تقی آباد و خرم آباد در جام ۱۳۳۵ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مصالحه نامه بین رضاخان معززالسلطان فرزند مفتاح الممالک و حسین ملک در خصوص واگذاری محصول مزارع قریه تقی آباد و خرم آباد واقع در جام به تاریخ ۱۳۳۵ق
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۴۴۲
موضوع اثر : مصالحه نامه
تاریخ خلق : ۲۵ محرم ۱۳۳۵ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۳۵ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۲۲ سانتیمتر و ۳ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : مصالحه نامه, قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان