نامه محمدکاظم به حسین ملک در خصوص توقیف کاروانسرا، ارسال رونوشت اخطاریه عدلیه برای وی و .... ۱۳۳۵ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه محمدکاظم ملک التجار تبریزی به حسین ملک در خصوص توقیف کاروانسرا بنا به تقاضای معین السادات و ارسال رونوشت اخطاریه عدلیه برای وی و ابراز ناراحتی از نحوه ارسال اسناد و نامه ها توسط حسین آقا به تاریخ ۱۳۳۵ق
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۴۴۳
پدید آورندگان : محمدکاظم ملک التجار (نویسنده)
موضوع اثر : موضوعات مختلف
تاریخ خلق : ۲۶ محرم ۱۳۳۵ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : سبز
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۹ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : تهران, قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان