اجاره نامه بین محمدحسین ادیب التجار فرزند عباس اردوبادی و حسین ملک در خصوص واگذاری کاروانسرای ملک در مشهد به تاریخ ۱۳۳۵ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

اجاره نامه بین محمدحسین ادیب التجار فرزند عباس اردوبادی و حسین ملک در خصوص واگذاری کاروانسرای ملک واقع در بالاخیابان مشهد به تاریخ ۱۳۳۵ق
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۴۴۴
موضوع اثر : اجاره نامه
تاریخ خلق : ۱ محرم ۱۳۳۵ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۳۵ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۲۲ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : اجاره نامه, قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان