مصالحه نامه قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مصالحه نامه بین غلامحسین کرمانی و حسین ملک در مورد واگذاری مداخل مزرعه رباط خاکستری واقع در بلوک جام به تاریخ ۱۳۳۵ق دارای سه مهر و خط شکسته تحریری
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۴۴۷
موضوع اثر : مصالحه نامه بین غلامحسین کرمانی و حسین ملک
تاریخ خلق : ۲۱ صفر ۱۳۳۵ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۲ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) عرض (۱۷ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : مصالحه نامه, قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان