مصالحه نامه بین حسین ملک و کربلایی رجب درباره واگذاری مدخل برخی مزارع واقع در بلوک جام با تعیین مال الصلح و شروط آن به تاریخ ۱۳۳۵ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مصالحه نامه بین حسین ملک و کربلایی رجب معروف به سرایدار فرزند حسین هراتی در خصوص واگذاری مدخل مزرعه کاریزبداق و مزرعه خلیل آباد و مزرعه رخنه و چهارخوال واقع در بلوک جام با تعیین مال الصلح و شروط آن به تاریخ ۱۳۳۵ق
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۴۵۱
موضوع اثر : مصالحه نامه
تاریخ خلق : صفر ۱۳۳۵ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۳۶ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) عرض (۲۲ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : مصالحه نامه, قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان