نامه محمدکاظم به حسین ملک در خصوص میزان نفوذ نیرالدوله در خراسان، حمایت وزیر دربار از وی و داشتن روابط حسنه با نایب السلطنه به تاریخ ۱۳۳۵ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه محمدکاظم ملک التجار تبریزی به حسین ملک در خصوص میزان نفوذ نیرالدوله در خراسان، حمایت افراد صاحب نفوذ از جمله وزیر دربار از وی و تقاضای خدمت به او و داشتن روابط حسنه با نایب السلطنه به تاریخ ۱۳۳۵ق
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۴۵۴
پدید آورندگان : محمدکاظم ملک التجار (نویسنده)
موضوع اثر : موضوعات مختلف
تاریخ خلق : ۵ ربیع‌الثانی ۱۳۳۵ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۱۷ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۱۰ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : تهران, قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان