نامه محمدکاظم به حسین ملک درباره ملاقات با وزیر داخله، درگیری با شوکت الدوله و تعریف از سجایای نایب السلطنه به تاریخ ۱۳۳۵ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه محمدکاظم ملک التجار تبریزی به حسین ملک در خصوص ابراز نگرانی از بیماری وی، ملاقات با وزیر داخله، اقدامات حسین ملک در درگیری با شوکت الدوله و تعریف از سجایای نایب السلطنه به تاریخ ۱۳۳۵ق
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۴۵۶
پدید آورندگان : محمدکاظم ملک التجار (نویسنده)
موضوع اثر : مختلف
تاریخ خلق : ۲۱ ربیع‌الثانی ۱۳۳۵ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۱۷ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۱۱ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان