اجاره نامه بین میرزاغلام حسین فرزند عباس اسکویی و حسین ملک درباره واگذاری یک کاروانسرا و دکاکین در چناران ۱۳۳۵ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

اجاره نامه بین میرزاغلام حسین فرزند عباس اسکویی و حسین ملک در خصوص واگذاری یک باب کاروانسرا به انضمام دکان های واقع در چناران به تاریخ ۱۳۳۵ق
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۴۶۴
موضوع اثر : اجاره نامه
تاریخ خلق : ۲۰ جمادی‌الاول ۱۳۳۵ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۳۵ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۲۲ سانتیمتر و ۳ میلیمتر)
واقف : حاج حسن آقا ملک
برچسب‌ها : اجاره نامه, قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان