اجاره نامه واگذاری یک باب کاروانسرا معروف به کانتور واقع در محله چهارباغ و کوچه قدیم تلگرافخانه به تاریخ ۱۳۳۵ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

اجاره نامه بین آقامحمدخان فرزند محمداسماعیا خلخالی و حسین ملک مبنی بر واگذاری یک باب کاروانسرا معروف به کانتور واقع در محله چهارباغ و کوچه قدیم تلگرافخانه به تاریخ ۱۳۳۵ق
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۴۷۰
موضوع اثر : اجاره نامه
تاریخ خلق : ۱۵ جمادی‌الثانی ۱۳۳۵ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۳۵ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۲۲ سانتیمتر و ۳ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : قاجاریه, اجاره نامه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان