نامه محمدکاظم به حسین ملک پیرامون قریه رضاآباد و سایر املاک در تربت جام و فریمان ۱۳۳۵ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه محمدکاظم ملک التجار تبریزی به حسین ملک پیرامون بیخبری وی از اوضاع پسرانش و بیان نکاتی پیرامون قریه رضاآباد و سایر املاک در تربت جام و فریمان به تاریخ ۱۳۳۵ق
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۴۷۱
پدید آورندگان : محمدکاظم ملک التجار (نویسنده)
موضوع اثر : موضوعات مختلف
تاریخ خلق : ۱۷ جمادی‌الثانی ۱۳۳۵ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : تهران, قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان