مصالحه نامه واگذاری محصول کل مزارع بلوکچناران از جمله مزارع جمع آب٬ آب قد٬ حاج نصیر٬ مهترحاجی٬ شمس آباد و غیره به تاریخ ۱۳۳۵ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مصالحه نامه بین آقاعلی فرزند اسماعیل و حسین ملک پیرامون واگذاری محصول کل مزارع بلوکچناران از جمله مزارع جمع آب٬ آب قد٬ حاج نصیر٬ مهترحاجی٬ شمس آباد و غیره به تاریخ ۱۳۳۵ق
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۴۷۹
موضوع اثر : صالحه نامه
تاریخ خلق : رجب ۱۳۳۵ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۳۵ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۲۲ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : قاجاریه, مصالحه نامه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان