نامه محمدکاظم به حسین درباره اهمیت به دست آوردن قریه فراش آباد و ابادی آن و ساخت قنات و کاروانسرا در آنجا ۱۳۳۵ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه محمدکاظم ملک التجار تبریزی به حسین ملک درخصوص اهمین به دست آوردن قریه فراش آباد واقع در مسیر میامی به شاهرود٬ تلاش در جهت آبادی آنو ساخت قنات و کاروانسرا در آنجا به دلیل اهمیت جغرافیایی به تاریخ ۱۳۳۵ق
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۴۸۱
پدید آورندگان : محمدکاظم ملک التجار (نویسنده)
موضوع اثر : خرید و ابادی اراضی
تاریخ خلق : ۷ شعبان ۱۳۳۵ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : سبز/نخودی
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر)
امانتگذار : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : تهران, قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان