مصالحه نامه واگذاری محصول و منافع مزارع رونج٬ قلعه سرخ و قلعه سلیمانی واقع در بلوک جام به تاریخ ۱۳۳۵ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مصالحه نامه بین شیخ محمدحسن معدل التولیه و حسین ملک در خصوص واگذاری محصول و منافع مزارع رونج٬ قلعه سرخ و قلعه سلیمانی واقع در بلوک جام به تاریخ ۱۳۳۵ق
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۴۸۴
موضوع اثر : مصالحه نامه
تاریخ خلق : شعبان ۱۳۳۵ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۳۵ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۲۲ سانتیمتر و ۳ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : مصالحه نامه, قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان