نامه محمدکاظم به حسین درباره ارسال پول جهت بنایی و روابط وی با ناصرالدین میرزا٬ مشارالسلطنه و معین السادات به تاریخ ۱۳۳۵ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه محمدکاظم ملک التجار تبریزی به حسین ملک در خصوص تقاضای ارسال پول جهت بنایی و روابط وی با ناصرالدین میرزا٬ مشارالسلطنه و معین السادات به تاریخ ۱۳۳۵ق
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۴۸۵
پدید آورندگان : محمدکاظم ملک التجار (نویسنده)
موضوع اثر : تقاضای پول
تاریخ خلق : ۳ رمضان ۱۳۳۵ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی/ مغزپسته ای
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : تهران, قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان