ننامه محمدکاظم به حسین در خصوص احضار میرزاعبدالله٬ حضور در منزل وزیر مالیه به انضمام نامه ای پیرامون مهمان نوازی حسین ملک به تاریخ ۱۳۳۵ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

ننامه محمدکاظم ملک التجار تبریزی به حسین ملک در خصوص احضار میرزاعبدالله جهت تحویل وسایل به محمدباقر خان٬ حضور در منزل وزیر مالیه جهت گفتگو در زمینه مالیات به انضمام نامه ای پیرامون مهمان نوازی حسین ملک به تاریخ ۱۳۳۵ق
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۴۸۸
پدید آورندگان : محمدکاظم ملک التجار (نویسنده)
موضوع اثر : موضوعات مختلف
تاریخ خلق : ۹ رمضان ۱۳۳۵ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : عراق, قاجاریه, تهران
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان