مصالحه نامه بین حسین علی خان فرزند عبدالله خان و حسین ملک پیرامون واگذاری کل زراعت مزارع شهر طوس و قلندر حصار واقع در [درزاب] ۱۳۳۵ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مصالحه نامه بین حسین علی خان فرزند عبدالله خان و حسین ملک پیرامون واگذاری کل زراعت مزارع شهر طوس و قلندر حصار واقع در [درزاب] به تاریخ ۱۳۳۵ق
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۴۹۱
موضوع اثر : مصالحه نامه
تاریخ خلق : ۱۱ رمضان ۱۳۳۵ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۳۵ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۲۲ سانتیمتر و ۳ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : مصالحه نامه, قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان