نامه محمدکاظم به حسین در باره در مضیقه بودن خانواده اش، مطالبی در مورد مالیات خراسان به تاریخ ۱۳۳۵ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه محمدکاظم ملک التجار تبریزی به حسین ملک در خصو ص ابراز نارضایتی از اوضاع مالی خود و در مضیقه بودن خانواده اش و مطالبی در مورد مالیات خراسان به تاریخ ۱۳۳۵ق
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۴۹۵
پدید آورندگان : محمدکاظم ملک التجار (نویسنده)
موضوع اثر : موضوعات مختلف
تاریخ خلق : ۲۴ رمضان ۱۳۳۵ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : قاجاریه, تهران
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان