نامه محمدکاظم به حسین ملک در خصوص توجه به صنعت قالی بافی در چناران٬ خرید آبادیا٬ گرانی٬ قحطی ٬ازدواج بنان السلطنه ۱۳۳۵ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه محمدکاظم ملک التجار تبریزی به حسین ملک در خصوص توجه به صنعت قالی بافی در چناران٬ خرید آبادی در بین راه ها٬ گرانی٬ قحطی و پریشانی اوضاع معیشت ٬ازدواج بنان السلطنه و ملاقات با محتشم السلطنه به تاریخ ۱۳۳۵ق
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۴۹۹
پدید آورندگان : محمدکاظم ملک التجار (نویسنده)
موضوع اثر : موضوعات مختلف
تاریخ خلق : ۱۷ شوال ۱۳۳۵ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : سبز
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : قاجاریه, تهران
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان