مصالحه محصول و کل زراعت مزارع جیم آباد و کالچوقکی جام و بیان مال الصلح و شروط آن به تاریخ ۱۳۳۵ه.ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مصالحه نامه بین علی فرزند اسماعیل و حسین ملک در مورد محصول و کل زراعت مزارع جیم آباد و کالچوقکی واقع در محال جام و بیان مال الصلح و شروط آن به تاریخ ۱۳۳۵ه.ق
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۵۰۳
موضوع اثر : مصالحه نامه
تاریخ خلق : ۱۹ ذیقعده ۱۳۳۵ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۳۵ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۲۲ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : مصالحه نامه, قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان