نامه محمدکاظم به پسرش درباره ارسال اسب و درشکه، خشکه کاری جیم آباد و سنگ بست، رویس التجار، معاون الایاله و... ۱۳۳۶ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه محمد کاظم ملک التجار از تهران به فرزندش حسین آقا ملک در مشهد در خصوص تقاضای ارسال اسب و درشکه سوار، خشکه کار جیم آباد و سنگ بست، اقدامات قائم مقام ، رضارئیس التجار، ابوالقاسم ملک التجار و دیگر شخصیت های ایالت خراسان، ساکن شدن تقی خان معاون الایاله در اسفراین، لزوم توجه به آبادی بین میامی و شاهرود، بیان خدمات خود از قبیل تدارک لوازم سفر حج وی، تکمیل ساختمان مسجد امین الدوله در چاله میدان، مرمت مسجد عین الملک و وقف نمودن آن، رسیدگی به قضیه فریمان،عبدالحسین زوار، مسئله شرکت عمومی و راه آستارا، نقش حسین آقا در فرو نشاندن غائله اشرار زشکی، تحریک مشاور الممالک به شکایت از نیرالدوله به تهران، طرز رفتار و برخورد حسین آقا با عبدالحسین پسر عمه خود و ضرورت تصرف راه باج گیران عشق آباد و باغ صبا به تاریخ ۱۳۳۶ه.ق به خط شکسته تحریری
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۵۱۱
پدید آورندگان : محمدکاظم ملک التجار (نویسنده)
موضوع اثر : موضوعات مختلف
تاریخ خلق : ۱۱ محرم ۱۳۳۶ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم / صورتی
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : قاجاریه, تهران
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان