نامه محمدکاظم به پسرش درباره خرید باغ، بانک استقراضی مشهد، حکومت نیرالدوله در خراسان، فروش محصولات و ... ۱۳۳۶ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه محمد کاظم ملک التجار از تهران به فرزندش حسین آقا ملک در مشهد در خصوص تقاضای ارسال پول و وجه و جلوگیری از تبذیر و اسراف، لزوم درج عبارت ملک التجار ممالک محروسه ایران بر روی پاکت نامه ها، مسئله فروش باغ رئیس بانک استقراضی مشهد و توصیه به خرید آن، احتمال واگذاری حکومت خراسان به نیرالدوله و همراهی مرتضی خان متولی باشی با وی، تقاضای عزیمت حسین آقا به تهران، توصیه به عدم خصومت با رئیس التجار، دیدار با حشمت الدوله در مورد حکومت خراسان، توصیه به عدم فروش محصولات املاک به قیمت نازل، مالیات املاک خراسان، آبادی بین شاهرود و میامی، قالی های ارسالی و ویژگی های آنها، آبادی عمارت باغ صبا، عدم ارسال حواله تلگرافی به جای حواله ممقانی و کمبود ارزاق و مواد غذایی به تاریخ ۱۳۳۶ه.ق به خط شکسته تحریری
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۵۱۲
پدید آورندگان : محمدکاظم ملک التجار (نویسنده)
موضوع اثر : موضوعات مختلف
تاریخ خلق : ۵ صفر ۱۳۳۶ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : سبز
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : قاجاریه, تهران
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان