مصالحه نامه بین حسین آقا و عباسعلی در مورد واگذاری تمامی منافع و محصول مزارع حسین آباد سنگ بست سرجام ۱۳۳۶ه.ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مصالحه نامه بین حسین آقا و عباسعلی در مورد واگذاری تمامی منافع و محصول مزارع حسین آباد از توابع روستای سنگ بست واقع در سرجام به مدت سه سال به تاریخ ۱۳۳۶ه.ق
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۵۱۳
موضوع اثر : مصالحه نامه
تاریخ خلق : ۱۱ صفر ۱۳۳۶ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۳۵ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۲۲ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : مصالحه نامه, قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان