نامه محمدکاظم به پسرش درباره دیدار با صمصام السلطنه، حزب دموکرات، جنگهای طایفه ای در خراسان و ... ۱۳۳۶ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه محمد کاظم ملک التجار از تهران به فرزندش حسین آقا ملک در مشهد در مورد دیدار و گفتگو با صمصام السلطنه درباره اوضاع ایالت خراسان، جنگ و نزاع دو طایفه تیموری و بربری و منافع آن برای حسین آقا، پیشنهاد عمیدالسلطنه، شهاب الممالک و رکن الممالک توسط حزب دموکرات برای معاونت ایالت خراسان، توصیه به همراهی با تمامی احزاب بویژه حزب دموکرات، بدهی متولی، قضیه اغتشاش صورت گرفته در جام و تلگراف های حجة الاسلام آیت الله زاده و فاضلی درباره قضیه معین السادات به تاریخ ۱۳۳۶ه.ق
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۵۱۹
پدید آورندگان : محمدکاظم ملک التجار (نویسنده)
موضوع اثر : موضوعات مختلف
تاریخ خلق : ۱۶ ربیع‌الاول ۱۳۳۶ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : قاجاریه, تهران
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان