نامه محمدکاظم به حسین درباره جام و غارت غله، صمصام السلطنه، محاکمه سیدابراهیم لاریجانی، ریاست وزرایی مستوفی الممالک و... ۱۳۳۶ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه محمد کاظم ملک التجار از تهران به فرزندش حسین آقا ملک در مشهد در خصوص برگزاری محاکمه با سید ابراهیم لاریجانی، قضیه جام و غارت پنج هزار خروار غله و ارسال نامه ای به صمصام السلطنه والی خراسان در این مورد، مسئله معین السادات، لزوم گرفتن املاک خود از طایفه بربری، اوضاع نابه سامان کشور، ارسال سند متولی باشی قم، واگذاری ریاست وزراء به مستوفی الممالک، ضرورت ارسال تلگراف های حجة الاسلام آیت الله زاده و فاضل در مورد قضیه معین السادات، نامه ملک التجار به روحانیون پایتخت در مورد عدم توجه وزارت عدلیه به تلگراف های حجة الاسلام آیت الله زاده و فاضلی راجع به قضیه معین السادات به تاریخ ۱۳۳۶ه.ق
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۵۲۰
پدید آورندگان : محمدکاظم ملک التجار (نویسنده)
موضوع اثر : موضوعات مختلف
تاریخ خلق : ۲۳ ربیع‌الاول ۱۳۳۶ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان