نامه محمدکاظم به پسرش درباره صمصام السلطنه، دستگاه عبابافی، محکمه معین السدات و .. ۱۳۳۶ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه محمد کاظم ملک التجار از تهران به فرزندش حسین آقا ملک در مشهد در خصوص ارسال نامه وی برای صمصام السلطنه توسط محمدباقرخان، موقعیت مسیو پرنی در عدلیه، اسب های ارسالی، توصیه به راه انداختن یک دستگاه عبابافی، محکمه معین السادات و مصالحه نامه و تحریک هیئت علمیه مشهد به واکنش در برابر رای این محکمه به تاریخ ۱۳۳۶ه.ق
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۵۲۲
پدید آورندگان : محمدکاظم ملک التجار (نویسنده)
موضوع اثر : موضوعات مختلف
تاریخ خلق : ۲۸ ربیع‌الاول ۱۳۳۶ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : قاجاریه, تهران
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان