مصالحه محصول مزارع زناقل، مهتر حاجی، حاجی نصیر،خیج، شمس آباد، یورت چوپان ابقه، جمع آب و النگ کاوباغ بلوک چناران ۱۳۳۶ه.ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مصالحه نامه بین حسین ملک و محمد آقا در خصوص واگذاری تمامی منافع و محصول مزارع زناقل، مهتر حاجی، حاجی نصیر،خیج، شمس آباد، یورت چوپان ابقه، جمع آب و النگ کاوباغ واقع در بلوک چناران به مدت سه سال به تاریخ ۱۳۳۶ه.ق
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۵۲۶
موضوع اثر : مصالحه نامه
تاریخ خلق : ۱۵ ربیع‌الثانی ۱۳۳۶ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۳۵ سانتیمتر) عرض (۲۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : مصالحه نامه, قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان