نامه محمدکاظم به حسین درباره صمصام السلطنه، معاونت عدلیه، معین السادات، روابط با انگلیسیها و...۱۳۳۶ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه محمد کاظم ملک التجار از تهران به فرزندش حسین آقا ملک در مشهد در خصوص دریافت تلگراف ارسالی حسین آقا به صمصام السلطنه، معرفی رضاخان برادر متولی باشی برای معاونت عدلیه، توصیه هایی در مورد حفظ صحت و سلامتی، قضیه معین السادات و مصالحه نامه و چگونگی روابط با انگلیسی ها به تاریخ ۱۳۳۶ه.ق
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۵۲۷
پدید آورندگان : محمدکاظم ملک التجار (نویسنده)
موضوع اثر : موضوعات مختلف
تاریخ خلق : ۱۶ ربیع‌الثانی ۱۳۳۶ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : قاجاریه, تهران
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان