نامه محمد کاظم به حسین در مورد اقدامات معین السادات ، تلگراف های حجة الاسلام آیت الله زاده، فاضلی و متولی باشی در این مورد ۱۳۳۶ه.ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه محمد کاظم ملک التجار از تهران به فرزندش حسین آقا ملک در مشهد در مورد بیان شرح حال و اقدامات معین السادات وکیل عدلیه و تقاضای چاپ آن در جراید و مطبوعات به انضمام تلگراف های حجة الاسلام آیت الله زاده، فاضلی و متولی باشی در این مورد به تاریخ ۱۳۳۶ه.ق
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۵۳۱
پدید آورندگان : محمدکاظم ملک التجار (نویسنده)
موضوع اثر : موضوعات مختلف
تاریخ خلق : ۱۳۳۶ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : قاجاریه, تهران
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان