مصالحه نامه بین استاد حسن و حسین ملک در خصوص واگذاری منافع و مداخل مزارع کل کاریزبداق٬ خلیل آباد و توابع آن تا بلوک جام ۱۳۳۸ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مصالحه نامه بین استاد حسن فرزند غلام حسین کرمانی و حسین ملک در خصوص واگذاری منافع و مداخل مزارع کل کاریزبداق٬ خلیل آباد و توابع آن تا بلوک جام به مدت سه سال به تاریخ ۱۳۳۸ق
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۵۴۲
موضوع اثر : مصالحه نامه
تاریخ خلق : ۳ محرم ۱۳۳۸ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۳۵ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) عرض (۲۲ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : قاجاریه, مصالحه نامه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان