مصالحه نامه بین محمدتقی و حسین ملک در خصوص اجاره مداخل و منافع مزارع تقی آباد٬ خرم آباد و بلنگرد و مزارع بلوک جام ۱۳۳۸ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مصالحه نامه بین محمدتقی معروف به حاجی آخوند فرزند علیرضا خراسانی و حسین ملک در خصوص اجاره مداخل و منافع مزارع تقی آباد٬ خرم آباد و بلنگرد و مزارع واقع در بلوک جام به تاریخ ۱۳۳۸ق
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۵۴۳
موضوع اثر : مصالحه نامه
تاریخ خلق : ۱۲ محرم ۱۳۳۸ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۳۵ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) عرض (۲۲ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : مصالحه نامه, قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان