مصالحه نامه بین استاد حسن کرمانی و حسین ملک در خصوص واگذاری مداخل و منافع کل مزارع کاریزبداق٬ خلیل آباد٬ حسین آباد٬ قنات سنجدک و آبکده بلوک جام ۱۳۳۸ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مصالحه نامه بین استاد حسن کرمانی فرزند غلامحسین و حسین ملک در خصوص واگذاری مداخل و منافع کل مزارع کاریزبداق٬ خلیل آباد٬ حسین آباد٬ قنات سنجدک و آبکده واقع در بلوک جام به تاریخ ۱۳۳۸ق
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۵۴۴
موضوع اثر : مصالحه نامه
تاریخ خلق : ۱۶ محرم ۱۳۳۸ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۳۵ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) عرض (۲۲ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : مصالحه نامه, قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان