مصالحه نامه بین حاجی طغرانویس آستان قدس و حسین ملک در خصوص واگذاری منافع و مداخل مزارع شهر طوس٬ قلعه حصار و توابع آن ۱۳۳۸ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مصالحه نامه بین حاجی طغرانویس آستان قدس و حسین ملک در خصوص واگذاری منافع و مداخل مزارع شهر طوس٬ قلعه حصار و توابع آن به تاریخ ۱۳۳۸ق
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۵۴۵
موضوع اثر : مصالحه نامه
تاریخ خلق : ۴ ربیع‌الثانی ۱۳۳۸ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۳۵ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) عرض (۲۲ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان