مصالحه نامه بین عباس علی و حسین ملک در خصوص واگذاری منافع و مداخل کل مزارع جیم آباد و کالچوتکی جام ۱۳۳۸ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مصالحه نامه بین عباس علی فرزند ملاحسن و حسین ملک در خصوص واگذاری منافع و مداخل کل مزارع جیم آباد و کالچوتکی واقع در جام به مدت سه سال به تاریخ ۱۳۳۸ق
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۵۴۶
موضوع اثر : مصالحه نامه
تاریخ خلق : ۴ ربیع‌الثانی ۱۳۳۸ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۳۵ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) عرض (۲۲ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : قاجاریه, مصالحه نامه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان