اجاره نامه بین غلام حسین فرزند عباس اسکویی و حسین ملک در خصوص واگذاری یک باب کاروانسرا به انضمام دکان های آن واقع در چناران ۱۳۳۸ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

اجاره نامه بین غلام حسین فرزند عباس اسکویی و حسین ملک در خصوص واگذاری یک باب کاروانسرا به انضمام دکان های آن واقع در چناران به مدت سه سال به تاریخ ۱۳۳۸ق
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۵۴۸
موضوع اثر : اجاره نامه
تاریخ خلق : ۵ جمادی‌الاول ۱۳۳۸ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۳۵ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۲۲ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : اجاره نامه, قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان