مصالحه نامه بین حسین و حسین ملک در خصوص واگذاری مداخل و منافع مزارع زهاقل٬ جمع آب٬ حاج نصیر٬ یورت چوپان و سایر مزارع چناران ۱۳۳۸ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مصالحه نامه بین حسین فرزند محمدعلی بیگ و حسین ملک در خصوص واگذاری مداخل و منافع مزارع زهاقل٬ جمع آب٬ حاج نصیر٬ یورت چوپان و سایر مزارع واقع در بلوک چناران به تاریخ ۱۳۳۸ق
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۵۴۹
موضوع اثر : مصالحه نامه
تاریخ خلق : ۵ جمادی‌الاول ۱۳۳۸ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۳۵ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۲۲ سانتیمتر و ۳ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : قاجاریه, مصالحه نامه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان