دو عدد مصالحه نامه بین حسین ملک و رضاقلی خان در خصوص واگذاری مداخل و منافع مزارع آخوندآباد٬ فرهادآباد و سنگ بست ۱۳۳۸ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

دو عدد مصالحه نامه بین حسین ملک و رضاقلی خان فرزند حسن خان در خصوص واگذاری مداخل و منافع مزارع آخوندآباد٬ فرهادآباد و سنگ بست به مدت سه سال به تاریخ ۱۳۳۸ق
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۵۵۰
موضوع اثر : مصالحه نامه
تاریخ خلق : ۸ جمادی‌الثانی ۱۳۳۸ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۳۵ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) عرض (۲۲ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : قاجاریه, مصالحه نامه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان