اجاره نامه بین محمدخان و حسین ملک در خصوص واگذاری کاروانسرای کانتور واقع در محله چهارباغ ۱۳۳۸ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

اجاره نامه بین محمدخان فرزند اسماعیل [خلیالی] و حسین ملک در خصوص واگذاری کاروانسرای کانتور واقع در محله چهارباغ به مدت سه سال به تاریخ ۱۳۳۸ق
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۵۵۱
موضوع اثر : اجاره نامه
تاریخ خلق : ۱۶ جمادی‌الثانی ۱۳۳۸ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۳۵ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) عرض (۲۲ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : قاجاریه, اجاره نامه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان